Sk alle
Ører
Lænd
Ryg
Manke/Skul derto p
Skuld er
Hals
Nakkekam
Nakke
Flanke
Mell emfod
Hase le d
Knæ Underlå r
Over lår
Sædeben s knude
Albue Underlin ie Bugli ni e Brystk asse
Mell emhå n d Forpo t e
Overarm
Anat omiske t ræk
Bryst Underar m
Forhov ed Næser yg
Skuld ers pids Brystben ss pids
Håndl ed
Hage Unde rkæbe
Mundvig Kin d Str ub e
Næsespids
Næseparti Overk æbe
Stop
Øjne
Bystrup 2013